Over ons

De Wildbeheereenheid Rekken en omstreken (WBE Rekken) is voortgekomen uit de Rekkense jagersvereniging en is opgericht op 1 februari 1990. WBE Rekken is de lokale jagersvereniging en haar ruim 80 leden houden zich bezig met specifieke taken in het werkgebied zoals hieronder beschreven. Het overgrote deel van de leden zijn jagers met eigen jachtvelden maar ook jagers die alleen op uitnodiging jagen of jagers in opleiding.

Werkgebied

Het werkgebied van de WBE Rekken is ruim 7.000 ha groot. Het valt volledig binnen de provincie Gelderland. Op gemeentelijk niveau ligt het grootste deel in de gemeente Berkelland en een klein deel binnen de gemeente Oost-Gelre. Op de kaart is het bereik van het werkgebied te zien.

Werkveld

De taken van een WBE liggen op het gebied van: bescherming, verzorging en een verantwoorde bejaging, beheer en bestrijding van de in haar WBE aanwezige wild- en diersoorten. Daarbij is educatie en PR een belangrijk aandachtspunt. Tot slot zijn er diverse verenigingsactiviteiten zoals kleiduivenschieten, feestavonden, lezingen en de jaarlijkse Hubertusmis.

Op het gebied van beheer voert de WBE Rekken o.a. de volgende taken uit:

• aanleg en instandhouding van rust(ige) gebieden, vogelgebieden, wildweiden en -akkers
• organiseren van natuurschoonmaakdagen
• aanleg en onderhoud van wildspiegels
• inventariseren van wild- en diersoorten
• registratie van aangereden dieren
• administratie t.b.v. uitvoering van jacht, beheer en schadebestrijding
• gezamenlijke jachtdagen ter bestrijding van diersoorten

Op het gebied van voorlichting en PR:
• scholenvoorlichting
• wildwandelingen
• informatietent/-stand

Lid worden bij WBE Rekken?

De WBE Rekken e.o. heeft momenteel ruim 80 leden. Jaarlijks worden er ledenvergaderingen, lezingen, wildtellingen, cursussen, etc. georganiseerd met een serieus, ontspannen karakter. Onder haar leden zijn veel jagers maar ook aspirant jagers, drijvers, hondenmensen (voorjagers) en natuurliefhebbers. Als u interesse heeft om lid te worden, kunt u contact opnemen met de secretaris via de contactgegevens op deze website. Het eerste jaar bent u aspirant-lid en betaald u geen contributie!!!